Driftinformation för Cosmic

Region Uppsalas extranät är en webbplats som är åtkomlig även för verksamheter som inte tillhör regionen såsom till exempel privata vårdgivare och kommunerna. Det finns en sida på extranätet där det finns information om aktuella och planerade driftstörningar i Cosmic.

Eftersom informationsöverföring vid utskrivning från sjukhuset främst sker via NPÖ och NPÖ är beroende av att Cosmic fungerar så är information om driftstörningar av vikt för er att känna till. Om ni plötsligt inte kan komma åt information via NPÖ kan man via länken nedan se om det finns några pågående driftstörningar samt status på dessa:

Driftinformation för Cosmic på Region Uppsalas webbplats