Ansvarsfördelning

Här ser du hur ansvaret ser ut för vårdgivare, lokal administratör, lokal användare samt huvudadministratör.

Ansvar vårdgivare (verksamhetschef)

 • Att se till att det finns datorutrustning på enheten med internetuppkoppling
 • Att det finns behöriga användare för samtliga yrkesroller
 • Att samtliga användare har god kunskap om regelverket kring Prator och utskrivningsprocessen samt vilket ansvar som åligger dem
 • Att det finns en eller flera lokala Pratoradministratör på enheten och att dessa är kända av verksamheten (ej nödvändigtvis legitimerad personal)
 • Att vid behov utse ny lokal Pratoradministratör samt anmäla hen till administratörsutbildning

Ansvar lokal administratör

 • Att lägga till och ta bort användare
 • Att adresseringsregistret (personnummerfiltret) löpande uppdateras så att meddelanden i Prator når rätt mottagare
 • Att kontaktuppgifter till enheten är aktuella
 • Att utbilda de lokala användarna så att de använder Prator på ett ändamålsenligt sätt
 • Att ge support till lokala användare

Ansvar lokal användare

 • Att logga in i Prator två gånger per dag, förmiddag och eftermiddag, enligt rutin
 • Att besvara de meddelanden som kommer enligt gällande riktlinjer och rutiner
 • Att omgående kvittera/signera de meddelanden som inkommit
 • Att skicka extrameddelande om någon information behöver ges utöver övriga, fasta meddelanden
 • Att vidarebefordra eller returnera meddelanden som har hamnat fel

Ansvar Huvudadministratörer (Kommunledningskontoret/IT-staben)

 • Att utbilda lokala Pratoradministratörer
 • Att ge support till lokala Pratoradministratörer
 • Att inhämta generella utvecklingsönskemål, behov av förändring av de generella rutinerna eller andra systemförändringsbehov från utförare
 • Att medverka i nätverk för systemförvaltning tillsammans med Region Uppsala och Evry
 • Att ha regelbundna förvaltningsmöten internt
Uppdaterad: