Beställ och hämta ut SITHS-kort

Du beställer ditt SITHS-kort på olika sätt beroende på om du är kommunintern eller privat utförare. SITHS-korten hämtas på samma ställe.

Beställ SITHS-kort

Kommuninterna utförare

Beställ SITHS-kort och medarbetaruppdrag i IRIS. Välj systemroll SITHS-kort.

Privata utförare

Beställ SITHS-kort av utsedd behörighetsadministratör hos respektive utförare. Behörighetsadministratören är den som har delegat att beställa SITHS-kort, behörigheter och ändringar av uppgifter i HSA-katalogen för respektive utförare.

Information till behörighetsadministratör

Hämta ut ditt SITHS-kort

När ditt SITHS-kort är klart för att hämta får du ett brev från Telia till din folkbokföringsadress. I brevet finns dina personliga PIN- och PUK-koder som du ska förvara som en värdehandling.

Om du inte får ditt brev från Telia inom tre veckor, meddela oss på it.support@uppsala.se så undersöker vi vad som hänt.

Utlämning av SITHS-kort sker hos Landstingsservice, passerkort, Region Uppsala. Kom ihåg att ta med giltig identitetshandling och ditt brev med koderna. Förvara sedan brevet som en värdehandling. 

Om du inte hämtat ut ditt kort efter tre månader så makuleras kortet.

Besöksadress

Passerkortsenheten
Sjukhusvägen 14, ingång C1
Gluntenområdet, Uppsala

Öppettider

Drop-in måndag-torsdag 07.00-16.45
Tidsbokning fredagar 07.00-16.30
Boka tid via TimeCenter

Tidsbokning:
Gör så här för att boka tid via TimeCenter: Region Uppsala - TimeCenter
När du loggat in i Timecenter, välj utlämning av e-tjänstekkort.
Välj ledig tid som passar dig.
Lägg till ditt för- och efternamn, telefonnummer och mejladress.
Bekräfta bokningen.

Telefon

018-611 32 65

Testa och använd SITHS-kort

Innan du börjar använda ditt SITHS-kort ska du testa det.

Läs mer om Testa och använd SITHS-kort

Behörighetsadministratör

Behörighetsadministratören är den som har delegat att beställa SITHS-kort, behörigheter och ändringar av uppgifter i HSA-katalogen för respektive utförare.

Läs mer om Behörighetsadministratör för SITHS-kort
Uppdaterad: