Instruktion: Välj rätt certifikat

På grund av att vissa användare nu upplever problem med att logga in i Prator med SITHS-kort finns en kort instruktion för hur man gör för att välja rätt certifikat vid inloggnig. Behörigheten i Prator är kopplat till certifikatet för HSA-id.

Välj certifikat vid inloggning med SITHS-kort (PDF, 114 KB)

1 april 2020