Nytt HSA-id kräver nytt konto i Prator

Om ni beställer nya SITHS-kort från en ny kortutfärdare än Uppsala kommun kommer ni också få nya HSA-id kopplat till dessa korten.

Då behöver ni skapa nya konton i Prator för att kunna koppla det nya kortet till ett konto i Prator.

Använd då del 2 i instruktionen Ny användare på enheten (PDF, 461 KB)

Ni som har behörighet som administratör i Prator behöver meddela oss på IT genom ett mejl till it.support@uppsala.se så att vi kan koppla administratiörsbehörighet till era nya konton.

29 oktober 2020