Korttidsplatser och korttidsvård

Information som rör korttidsplatser och korttidsvård.

Styrdokument

Du hittar styrdokument som exempelvis anhöriganställning hemvårdsutförare, anhörigstöd, arkiveringsregler, beroende/missbruk och annat som gäller övergripande inom äldreomsorg på sidan Styrdokument äldreomsorg.

Styrdokument äldreomsorg

Hälso- och sjukvård

Riktlinjer och information för hälso- och sjukvård

Hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala (om personlig hygien, hur undvika smittspridning, hantering av livsmedel, sond, urinkateter) hittar du på sidan Vård i samverkan (VIS).

Överenskommelse som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Region Uppsala och Uppsala kommun hitar du på sidan Vård i samverkan (VIS) .

Vård i samverkan (VIS)

Avgifter för hemtjänst och hemsjukvård betalas enligt kommunens taxa oavsett utförare. Antalet utförda timmar avgör avgiften, en maxtaxa begränsar avgiften.

Avgifter för hemsjukvård på uppsala.se

Avgifter för hemtjänst på uppsala.se

Frånvaro från korttidsplats

Rutin vid frånvaro från korttidsplats (PDF, 62 KB)

Rutin vid utskrivning från korttidsvårdsplats (PDF, 65 KB)

Faktureringsadresser

Brukare som tillhör omsorgsnämndens ansvar

Uppsala kommun
UPK 4100
Box 1023
751 40 Uppsala

Referensnummer: 1106

Brukare som tillhör äldrenämndens ansvar

Uppsala kommun
Box 1023
751 40 Uppsala

Referensnummer: Palliativt centrum 4200 1123, övriga 4200 1124

Uppdaterad: