Anhörigcentrum

Anhörigcentrum ger anhörigstöd och är till för den som vårdar eller hjälper personer över 21 år.

I Vård i samverkan (ViS) finns riktlinjer för anhörigstöd. I denna framgår att både Region Uppsala och länets kommuner ska se till att det finns tydliga rutiner för alla medarbetare som möter brukare eller patienter om att de ska fråga om det finns anhöriga (barn och vuxna). Det ska även finnas rutiner som tillser att medarbetare har tillräcklig kunskap för att ge anhöriga råd stöd och information.

Mer information finns i ViS-dokumentet Anhörigstöd i Uppsala län (PDF, 777 KB)

Anhörigcentrum, uppsala.se

Uppdaterad: