Åtgärdat: Prator: Inloggningsproblem 20/10-20

Just nu går det inte att logga in i Prator med SITHS-kort. Man får upp att giltighetstiden på certifikatet har gått ut.

Leverantören jobbar med att åtgärda problemet.

Uppdatering 20/10-20 kl: 08:55:

Leverantören har åtgärdat problemet och nu kan man logga in i Prator som vanligt.

20 oktober 2020