Servicefönster NPÖ 3/6

Tid:

Torsdag 3 juni, 2021, kl. 08:00-14:00

Anledning:

Dritsättning av ny version, NPÖ 3.12

Innehåll:

Under första delen av servicefönstret (ca 8-10) kommer tjänstan vara otillgänglig, men störningar kan förekomma under hela fönstret.

28 maj 2021