Omsorgsnämndens branschråd

Omsorgsnämndens branschråd är ett forum där omsorgsnämndens presidium träffar högre chefer inom både egenregin och externa utförare, för dialog kring gemensamma utvecklings- och framtidsfrågor.

Omsorgsnämnden inrättade under 2017 ett branschråd. Det är ett forum för dialog kring gemensamma utvecklings- och framtidsfrågor. Branschrådet består av omsorgsnämndens presidium, vård- och omsorgsförvaltningens avdelningschefer för egenregiverksamhet och representanter för omsorgsnämndens externa utförare.

Omsorgsnämndens branschråd

 • Eva Christiernin (S), ordförande i omsorgsnämnden
 • Åsa Strahlemo (MP), 1:e vice ordförande i omsorgsnämnden
 • Angelique Prinz Blix (L), 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden
 • Tomas Odin, direktör, omsorgsförvaltningen
 • Åsa Markström, avdelningschef, vård- och omsorgsförvaltningen
 • Magnus Johannesson, avdelningschef, vård- och omsorgsförvaltningen
 • Lena Thalén, avdelningschef, omsorgsförvaltningen
 • Karin Brolin, avdelningschef, omsorgsförvaltningen
 • Linda Tomtlund, vice VD, Alma assistans (LSS-området)
 • Anja Sundin, regionchef, Frösunda omsorg (LSS-området)
 • Caroline Ekström, VD, CVO (LSS-området)
 • Hans Göthlund regionchef, Nytida (område socialpsykiatri)
 • Clarita Schedin, verksamhetschef, Aleris Rånäs (område socialpsykiatri)
 • Vakant (område socialpsykiatri)
 • Ida Johansson, verksamhetschef, Conexi (område sysselsättning)
 • Thomas Thelin, verksamhetschef, MISA (område sysselsättning)

Branschrådets träffas två gånger om året.

Dokument

Minnesanteckningar 2018-04-26, Omsorgsnämndens branschråd (PDF, 43 KB)

Bilaga till Minnesanteckningar 2018-04-26, Omsorgsnämndens branschråd: Attraktiv arbetsgivare (PDF, 3 MB)

Minnesanteckningar 2017-11-29, Omsorgsnämndens branschråd (PDF, 2 MB)

Uppdaterad: