Omsorgsnämndens branschråd

Omsorgsnämndens branschråd är ett forum, där omsorgsnämndens presidium träffar högre chefer inom både egenregin och externa utförare, för dialog kring gemensamma utvecklings- och framtidsfrågor.

Omsorgsnämnden inrättade under 2017 ett branschråd. Det är ett forum för dialog kring gemensamma utvecklings- och framtidsfrågor. Branschrådet består av omsorgsnämndens presidium, vård- och omsorgsförvaltningens avdelningschefer för egenregiverksamhet och representanter för omsorgsnämndens externa utförare.

Branschrådet träffas två gånger om året.

Dokument

Minnesanteckningar 2018-04-26, Omsorgsnämndens branschråd (PDF, 43 KB)

Bilaga till Minnesanteckningar 2018-04-26, Omsorgsnämndens branschråd: Attraktiv arbetsgivare (PDF, 3 MB)

Minnesanteckningar 2017-11-29, Omsorgsnämndens branschråd (PDF, 2 MB)

Uppdaterad: