IT-system

Här finns information om IT-system inom vård och omsorg.

Siebel

Kommunens verksamhetssystem inom vård och omsorg.

Läs mer om Siebel

Phoniro Care

Phoniro Care är ett tids- och nyckelhanteringssystem för dig som är utförare inom hemvård.

Läs mer om Phoniro Care

Lifecare

Nytt verksamhetssystem som ersätter bl.a. Siebel.

Läs mer om Lifecare VoO

Flexite

Registrering och hantering av hälso- och sjukvårdsavvikelser.

Läs mer om Flexite

Prator

Meddelandehanterare mellan slutenvården, primärvården, psykiatrisk öppenvård och kommunerna.

Läs mer om Prator

SITHS-kort

Nationell säkerhetslösning för ökat skydd av patientinformationen i våra vårdsystem.

Läs mer om SITHS-kort

Symfoni

Symfoni är Region Uppsalas it-system för tandvårdsstöd. I Symfoni för utfärdare registreras tandvårdsstödsintyg.

Läs mer om Symfoni

Guide

Förskrivning och beställning av inkontinenshjälpmedel via Guide.

Läs mer om Guide

Pascal

I Pascal kan vårdpersonal förskriva och beställa läkemedel och handelsvaror till patienter som får sina mediciner fördelade i påsar (dospatienter).

Läs mer om Pascal

Rätt Spår

Rätt Spår är ett journalsystem för HVB-hem.

Läs mer om Rätt Spår

Teamviewer (e-tjänst)

När du som arbetar hos vårdgivare i privat regi kontaktar KLK IT via telefon för support kan vi med hjälp av programmet Teamviewer ge dig fjärrhjälp.

Läs mer om Teamviewer (e-tjänst)

Kvalitetsregister

Läs mer om Senior Alert, Svenska palliativregistret och BPSD-registret.

Läs mer om Kvalitetsregister

Trygghetslarm och Trygghetsjour

Larm från trygghetslarmen tas emot av Trygghetsjouren som är bemannad 24 timmar om dygnet, året runt. Trygghetsjouren förmedlar sedan kontakten till dig som utförare.

Läs mer om Trygghetslarm och Trygghetsjour

Driftinformation för Cosmic

Se driftinformation för Cosmic på Region Uppsalas webbplats

Läs mer om Driftinformation för Cosmic
Uppdaterad: