Rapportera avvikelse utan behörighet i Flexite

Om du har behov av att rapportera en avvikelse, men saknar åtkomst till Flexite, ska du fylla i en särskild blankett.

När du fyllt i blanketten hanteras den enligt de lokala rutiner som finns på din enhet. Vid oklarheter kontakta din närmaste chef.

Avvikelserapport, när åtkomst till Flexite saknas (blankett) (PDF, 84 KB)

Uppdaterad: