Den 19 april tar vi nästa steg i införandet av Lifecare VoO i och med att block 1 OMF byter verksamhetssystem. 
De enheter som ingår i block 1 är:

Myndighetsutövning, hälso- och sjukvård samt utförande av gruppbostäder och servicebostäder för vuxna inom LSS, daglig verksamhet LSS samt personlig assistans enligt SFB.

Visar 1 - 0 av 0