Behörigheter, inloggningssätt och inloggningslänkar

Hur får jag behörighet?

För att få behörighet till Lifecare behöver det göras en beställning i Sesam för dig som arbetar hos en extern utförare. Använd webbläsaren Chrome när du arbetar i Sesam för bäst funktionalitet. 

Behörigheter för kommunanställda användare söks i Iris (under mina system på insidan). För att din behörighet ska skapas och du får möjlighet att logga in i systemet ska din behörighet attesteras av ansvarig chef. Om den inte är attesterad så läggs inte din behörighet upp. 

Inloggningslänk:
Lifecare VoO utförare

Vilka inloggningssätt finns? 

Det finns idag 4 valbara sätt att logga in i Lifecare, vid ansökan behöver valt inloggningssätt anges om annat sätt än mobilt BankId ska finnas för användaren. De valbara inloggningssätten är:

  • Mobild BankId
  • SITHS-kort
  • Engångsdosa (sk Siebeldosa)
  • SMS-engångskod (ej till privat mobil, endast till tjänstemobil)
Uppdaterad: