Externa utförare och Lifecare VoO

Uppsala kommun byter verksamhetssystem för vård- och omsorg samt socialtjänst. Vård- och omsorg byter från Siebel till Lifecare VoO. Bytet av verskamhetssystem påbörjas under våren 2021 och beräknas att ta ca 1 år. Inför detta byte har det inkommit en del frågor hur detta systembyte påverkar er som externa utförare av vård- och omsorg.

Fråga: Kommer vi som externa utförare få arbeta i samma system som de som jobbar inom kommunen?
Svar: Externa utförare kommer bara till viss del jobba i det kommande systemet Lifecare, till exempel ska beställningar tas emot och verkställas i Lifecare både av externa och interna utförare. 
Du som extern utförare kommer inte att använda journalmodulen i Lifecare, det gäller Hälso- och sjukvårdsjournal (HSL) och Social journal (SoL och LSS). Detta innebär att du som extern utförare själv måste ansvara för hur och var er dokumentation sker.

Fråga: Kan vi som extern utförare lämna Siebel innan nya systemet Lifecare är i bruk? 
Svar: Nej, ni behöver använda Siebel tills ni får besked från vård- och omsorgsförvaltningen om att ni kan lämna Siebel. 

Fråga: När beräknas Lifecare att driftsättas för min organisation? 
Svar: Information skickas ut från vård- och omsorgsförvaltningen när det är dags för era verksamheter att byta system. 

Fråga: Kommer jag som hemvårdsutförare att fortsätta använda Phoniroappen för tidsregistrering?
Svar: tidsregistrering av utförd tid hemtjänst och hemsjukvård kommer att ske i LMO-appen som är kopplad till Phoniro samt Lifecare VoO. Du får information om detta när det närmar sig att din verksamhet ska byta system. 

Har du frågor om införandet är du välkommen att kontakta vård- och omsorgsförvaltningen.

Uppdaterad: