Handböcker och releasenotes

Tieto skapar nya handböcker i samband med varje ny release. Var noga med att kontrollera att du har de senaste versionen. Handböcker etc benämns med den vecka då versionen läses in. Handböckerna kan innehålla funktioner som i dagsläget inte finns i Uppsalas version av Lifecare. Det kan bero på att vi valt bort dessa eller att vi av olika skäl valt att ännu inte aktivera dem.

Uppsalas releasenotes

Lifecare HSL

Lifecare Utförare

LMO (Lifecare Mobil Omsorg)

Lifecare Planering

Lifecare handläggare

Uppdaterad: