Phoniro Care

Phoniro Care är ett tids- och nyckelhanteringssystem för dig som är utförare inom hemvård.

Du registrerar tiden som du utför tjänster enligt socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen i Phoniro Care. Det innebär att all personal som utför tjänster hos en kund ska registrera tiden när de är hos kunden.

Nyckelhantering sker genom att det på dörrlåset placeras ett Phonirolås som kan öppnas med hjälp av en speciellt kodad mobiltelefon. De kunder som har omvårdnadsinsatser eller trygghetslarm ska ha ett Phoniroslås monterat.

Logga in i Phoniro Care

Logga in i Phoniro Care

Underhåll och service (servicefönster)

Servicefönstren används vid behov och innebär då begränsningar vid användning av systemet. Under tiden som det är ett servicefönster kan det vara störningar i systemet och ni bör undvika att arbeta i systemet under dessa tidpunkter då ert arbete kan gå förlorat.

Rutiner, processer, blanketter och manualer

Information om Phoniro Care och de rutiner och processer som ska följas.

Läs mer om Rutiner, processer, blanketter och manualer

Support och felanmälan

Information om hur du får support och hur du felanmäler.

Läs mer om Support och felanmälan

Aktuellt Phoniro Care

Uppdaterad: