Rutiner, processer, blanketter och manualer

På dessa sidor hittar du som är utförare inom hemvård, biståndshandläggare eller låsmontör information om Phoniro Care och de rutiner och processer som ska följas.

Under varje avsnitt hitar du de rutiner, manualer och blanketter som hör till just det området.