Registrering av brukaruppgifter i Phoniro

From 1 april så skickas beställningar för Phoniro via beställningsformulär på webben. Det innebär att den fysiska blanketten som faxas till Seniorguide tas bort.

Beroende på om det gäller en ny/ändring av brukares insatser, byte av utförare eller avslut så går du som utförare in på respektive länk nedan för registrering av kunduppgifter i Phoniro.

Beställningsformulär från utförare till Seniorguide:

Beställning av ny eller ändring av brukare i Phoniro

Beställning byte av utförare

Beställning avslut brukare Phoniro

Uppdaterad: