Beställning av ny eller ändring av brukare i Phoniro

Formuläret avser beställning av ny brukare eller ändring av befintlig.

Det är viktigt att samtliga fält på blanketten fylls i med korrekta uppgifter för att brukarens/patientens uppgifter ska registreras rätt och för att korrekt ersättning ska utgå. Om du medverkat till att felaktiga brukar/patientuppgifter registrerats kan du/ditt företag komma att bli ersättningsskyldig till Uppsala kommun.

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Välj typ av beställning

1. Uppgifter om hemtjänst/hemsjukvårdsutförare

Utförare (Resultatenhet i Phoniro)
Enhet (t.ex. Område 1)
Förnamn och efternamn

2. Kunduppgifter

T.ex. 1-54KL53 (kopiera och klistra in från Siebel)
T.ex M.L

3. Insatser som ska läggas till

4. Insatser som ska tas bort

(ÅÅÅÅ-MM-DD)
(ÅÅÅÅ-MM-DD)
(ÅÅÅÅ-MM-DD)
(ÅÅÅÅ-MM-DD)
Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: