Tidsregistrering

Nedanstående rutiner och instruktioner gäller så länge verksamheten arbetar i Phoniro Care och Phoniro Homecare-appen. Om ändring i rutin eller instruktion för registrering med mobiltelefon kommer att bli aktuellt publiceras det under system Lifecare. Rutiner gällande registrering i Phoniro Care uppdateras på den här sidan. 

Instruktioner

Lathund registrering av besök och insatser
Lathund kontrollera fakturaunderlag i Phoniro Care
Användarmanual/handbok webbgränssnittet (Phoniro Care) (PDF, 651 KB)

Rutiner

Rutin: Tids- och insatsregistrering med mobiltelefon
Rutin: Tids- och insatsregistrering i webbgränssnittet
Rutin: Godkännande av arbetspass
Information om missat godkännande, där utförare vill fakturera tiden (PDF, 19 KB)

Uppdaterad: