Support och felanmälan

Användarsupport

Supportfrågor, batteri- och knappbeställning:

Telefon: 018-726 00 30
Du kan även kontakta it.support@uppsala.se

Kvällar och helger enbart driftsupport

För kontakt med driftsupporten, maila drift@phonirosystems.se
Vid akut behov av kontakt med driftsupporten, ring 010-456 72 24

Låsproblematik

Dagtid

Anmäls som serviceärende av samordnare/administratör via systemet weborder.
Om kontakt önskas med låsmontörerna, skicka mail till deras samordnare så förmedlar han kontakt.

Jourtid

Låset fungerar inte alls, akuta problem som inte kan vänta till nästkommande vardag:
0771-13 10 20

Om telefonsvararen går på, dröj kvar så kopplas du vidare till SOS Alarm. Säg att ärendet ska till Uppsala kommun KLK Fastighetsdrift. Fastighetsdrift försöker åtgärda Phonirolåset, går det inte så ser de till att det vanliga låset går att låsa och låsa upp med nyckel.

Uppdaterad: