Prator

Prator är ett kommunikationsverktyg för informationsöverföring gällande patienter inskrivna i somatisk eller psykiatrisk slutenvård. Berörda aktörer är slutenvården, primärvården, psykiatrisk öppenvård och Uppsala kommuns utförare och biståndshandläggare.

Prator innehåller ett antal fasta meddelanden, som skickas mellan de olika aktörerna. En gemensam vårdplan för patienten skapas i Prator i anslutning till vårdplaneringen. Alla parter skriver sin del i vårdplanen och justerar den, efter justering kan den inte ändras.

Logga in i Prator

Logga in med SITHS-kort - användare

Logga in med SITHS-kort - administratör

Karta med yrkesområden

Distriktssköterskeområden i Uppsala kommun, Kommunkartan

Utbildning till lokal administratör

Information om utbildning till lokal administratör i Prator.

Läs mer om Utbildning till lokal administratör

Ansvarsfördelning

Här ser du hur ansvaret ser ut för vårdgivare, lokal administratör, lokal användare samt huvudadministratör.

Läs mer om Ansvarsfördelning

Instruktioner

Instruktioner för administratörer och användare.

Läs mer om Instruktioner

Rutiner

Rutiner för dig som arbetar i Prator.

Läs mer om Rutiner

Support

Supportfrågor från användare ska i första hand besvaras av den lokala administratören för Prator.

Läs mer om Support
Uppdaterad: