Behörigheter och lösenordsdosor

För att kunna logga in i Siebel behöver du ha behörighet och en lösenordsdosa.

Om du redan har behörighet och dosa och byter enhet inom företaget eller byter till ett annat företag som är verksamt i Uppsala kommun kan du ta med dig din lösenordsdosa.

Om din dosa går sönder behöver du inte beställa ny behörighet utan du kan få en ny dosa kopplad till dig. Meddela vilken dosa som ska kopplas till ditt konto till KLK ITs-förvaltning.
Behörigheten i Siebel blir låst om användaren inte loggat in på 6 månader.

Privat utförare

Behörighet till medarbetare beställer du som verksamhetschef i Sesam. Du kan själv beställa behörigheter eller delegera ansvaret till en medarbetare. Du beställer den delegerade behörigheten i Sesam. Utökad behörighet och ändring av behörighet ska av revisionsskäl alltid gå via chef och det är alltså inte tillåtet att beställa det till sig själv.

Uppsala kommun

Behörigheter beställs i Iris, läs mer här.

Logga in

Behörigheter vid övertagande av verksamhet

Här kan du läsa mer om övertagande av verksamhet. 

Lösenordsdosa

En lösenordsdosa är knutet till ditt användarkonto och ska hanteras på ett säkert sätt. Det är inte tillåtet att låna ut sin dosa och sina inloggningsuppgifter till någon annan. Information om detta kan du läsa i dokumentet Hantering av lösenordsdosan till höger på denna sida.

Trasig lösenordsdosa

Om lösenordsdosan har gått sönder skickas den till: Uppsala kommun, kommunledningskontoret IT, Siebel-teamet, Verkstadsgatan 3B, 753 75 Uppsala.

Dokument

Information om hantering av lösenordsdosa (PDF, 117 KB)

Behörighetsbeställning Sesam (PDF, 169 KB)

Instruktion inloggning Sesam (PDF, 145 KB)

Beställ lösenordsdosor

Beställning görs av respektive chef i nedanstående formulär.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: