Flytt av journal inom organisationen

Om en vårdtagare flyttar till annan enhet, byter våning eller annan förändring som påverkar var journal upprättas inom den egna organisationen har du här möjlighet att beställa en flytt av journalerna.

Vid flytt av journal flyttas även de delade anteckningarna och om nödvändigt aktuell beställning.

Det är möjligt att flytta Social Journal, HSL-Journal eller både och.

Räkna med minst 3-5 arbetsdagars framförhållning.

Det går bara att flytta en vårdtagares journal i taget. (Avser du flytta ett större antal journaler kontakta då oss så hjälper vi er med en annan lösning.)

Av sekretesskäl ska du ange kundnummer istället för personnummer på vårdtagaren. Kundnumret återfinns på kundbilden i Siebel. Då kundnumret innehåller en blandning av siffror och bokstäver kan vissa tecken lätt förväxlas, det är därför viktigt att du kopierar och klistrar in den informationen för att undvika missförstånd och onödig fördröjning i ärendet.

Flytt av journal inom organisationen

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Vilken journal ska flyttas

Vårdtagaren, vars journal ska flyttas:

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: