Expertanvändarrollen

Som expertanvändare i Siebel ansvarar du för bland annat utbildning och supportfrågor.

Som expertanvändare ansvarar du för att

  • Arbetsplatsen/ansvarsområdet har adekvat dokumentation rörande Siebel
  • Utföra lokal utbildning så medarbetarna har tillräcklig kunskap i Siebel för att kunna utföra god och säker journalföring
  • Vara arbetsplatsens ”support”
  • Vara den som kontaktar support vid frågor du själv inte kan besvara
  • Vara mottagare av nyhetsbrev/utskick m.m.
  • Dokumentera och sprida lokala Siebelrutiner
  • Bevaka nyheter/aktuella rutiner
  • Delta på expertanvändarträffar

Relaterade länkar

Utbildningar

Guide och tips

 

Uppdaterad: