Redovisning av loggkontroll

Loggningskontroll ska ske regelbundet för att förhindra att obehöriga har tillgång till kunddata.

Varje utförare ansvarar för att denna kontroll sker och hittar ni något som ska följas upp ska det rapporteras till KLK IT i nedanstående formulär.

Observera att IT-förvaltningen ska kontaktas omgående om ärendet blivit, eller är på väg att bli, en anmälan till polis eller annan myndighet.

Support

Rutiner kring loggning och loggrapporter

Logguppföljning i Siebel

Period som kontrollen avser

Med särskilt intresse menas kunder som pga sin person eller sitt arbete kan väcka intresse från verksamhetens medarbetare. T.ex. kändisar, politiker, även personer där det av granskaren är känt att medarbetare har en relation till t.ex granne, släkting.

Resultat av loggar

Ytterligare information
Ytterligare information
Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: