The server you are trying....

Nedan följer anvisningar hur du kan förebygga problem med att logga in i Siebel.

Här följer de 3 vanligaste skälen till att man möts av den vita sidan med texten "The server you are trying to access is either busy or experiencing difficulties. Please close the Web browser, open an new blowser window, ant try logging in again":

1. Man ska aldrig avsluta Siebel genom att stänga Internet Explorer med krysset.

Detta är den i särklass vanligaste orsaken till att man inte kan logga in. Man ska alltid logga ut ur Siebel innan man stänger webbläsaren! Logga ut gör du enklast genom att klicka på knappen Logga ut (dörren högst upp till höger i Siebel). Alternativt via menyn Arkiv - Logga ut, eller kortkommandot Ctrl+Shift+x.
Bakrunden till problemet är att när du är inloggad i Siebel är det flera olika sessioner aktiverade, när man loggar ut på rätt sätt avslutas dessa korrekt. Om man däremot stänger webbläsaren med krysset skickas ingen signal till sessionerna att de ska avslutas och när du själv eller någon annan sedan försöker logga in blockeras man till dess att de avslutas av sig själv. Det kan ta olika lång tid. Ibland tar det bara någon minut men det kan i vissa fall ta upp till 30 minuter.

2. Alltid ha Siebel i eget Explorer fönster. Inga intilliggande flikar.

En annan vanlig orsak till att man kan bli utslängd och sedan får problem att logga in är att man har flera flikar i samma fönster. Normalt när man "surfar" är det inte något problem att ha så. Däremot när man har system man loggar in i kan det bli konflikt i Explorer. Man ska alltså inte vara inloggad i Siebel i en flik och inloggad i annat system i en intilliggande flik. t.ex. Prator, mail e.t.c. Den principen bör du tillämpa i alla sammanhang, både privat och på arbetet.

3. Avbrott i internetanslutningen.

Kan såklart drabba vem som helst när som helst. Kan orsaka att du blir utslängd och därmed inte korrekt utloggad. Orsakar att du eller någon annan möts av sidan "The server you are trying....".

Om du är säker på att någon av punkt 1 & 2 inte är orsaken behöver du rapportera in felet till er egen IT-avdelning. Alla tekniska fel måste få ett ärende och man ska aldrig vänja sig vid liknande problem.

Vad du kan göra om du får sidan "The server you are trying...".

  1. Stäng ALLA Internet Explorer fönster, återgå till denna sida och klicka på den här länken och prova att logga in.
  2. Går det fortfarande inte kan du prova att aktiva InPrivate-surfing. Klicka på kugghjulet i Internet Explorer, Säkerhet - InPrivate-Surfing. Gå till inloggningssidan och logga in.
  3. Går det fortfarande inte kan du inte göra annat än att vänta några minuter. Du kan fortfarande logga in i andra system eller utföra annat arbete på datorn. Det hjälper inte att stänga av eller starta om datorn då sessionerna som blockerar inloggningen inte finns lokalt på datorn.
  4. Kontakta er IT-avdelning.
Uppdaterad: