Behörighetsadministratör (privata utförare)

Behörighetsadministratören är den som har delegat att beställa SITHS-kort, behörigheter och ändringar av uppgifter i HSA-katalogen för respektive utförare. Här finns blanketter, instruktioner och rutiner kring rollen.

Spara kopia på infyllda blanketter

Du som behörighetsansvarig ska alltid spara en kopia på samtliga blanketter som fylls i och skicka till HSA-administrationen.

Uppsala kommun
att: SITHS-kort
Verkstadsgatan 3 B
753 75 Uppsala

Roller och ansvar

Roller och ansvar HSA/SITHS (PDF, 62 KB)

Ansvariga hos utföraren

Instruktion, ansvariga hos utföraren (PDF, 92 KB)

Blankett, ansvariga hos utföraren (PDF, 187 KB)

Beställning av SITHS-kort

Instruktion, beställning av SITHS-kort (PDF, 28 KB)

Blankett, beställning av SITHS-kort (PDF, 247 KB)

Beställning av HCC (tjänstecertifikat)

Instruktion, beställning av HCC (tjänstecertifikat) (PDF, 96 KB)

Blankett, beställning av HCC (tjänstecertifikat) (PDF, 191 KB)

Makulering av ej uthämtat SITHS-kort

Instruktion, makulering av ej uthämtat SITHS-kort (PDF, 20 KB)

Blankett, makulering av ej uthämtat SITHS-kort (PDF, 48 KB)

Tilldela och ta bort medarbetaruppdrag

Instruktion, tilldela och ta bort medarbetaruppdrag (PDF, 25 KB)

Blankett, tilldela och ta bort medarbetaruppdrag (PDF, 201 KB)

Återlämning av SITHS-kort

Instruktion, återlämning av SITHS-kort (PDF, 21 KB)

Blankett, återlämning av SITHS-kort (PDF, 21 KB)

Ändra personuppgifter

Blankett, ändra personuppgifter (PDF, 114 KB)

Övertagande av SITHS-kort från annan vårdgivare

Instruktion, övertagande av SITHS-kort från annan vårdgivare (PDF, 155 KB)

Blankett, övertagande av SITHS-kort från annan vårdgivare (PDF, 191 KB)

Registrering vårdenhet i HSA-katalogen

Instruktion, registrering vårdenhet i HSA-katalogen (PDF, 24 KB)

Blankett, registrering vårdenhet i HSA-katalogen (PDF, 24 KB)

Uppdaterad: