Trygghetslarm och Trygghetsjour

Larm från trygghetslarmen tas emot av Trygghetsjouren som är bemannad 24 timmar om dygnet, året runt. Trygghetsjouren förmedlar sedan kontakten till dig som utförare.

Trygghetslarm

Information om hur du beställer trygghetslarm, hur det fungerar med mera.

Läs mer om Trygghetslarm
Uppdaterad: