Trygghetslarm och Trygghetsjour

Larm från trygghetslarmen tas emot av Trygghetsjouren som är bemannad 24 timmar om dygnet, året runt. Trygghetsjouren förmedlar sedan kontakten till dig som utförare.

Driftinformation IT-system

Trygghetslarm

Information om hur du beställer trygghetslarm, hur det fungerar med mera.

Läs mer om Trygghetslarm
Uppdaterad: