Trygghetslarm

Här finns information om hur du beställer trygghetslarm, hur det fungerar med mera.

 Larm från trygghetslarmen tas emot av Trygghetsjouren som är bemannad 24 timmar om dygnet året runt. Trygghetsjouren förmedlar sedan kontakten till dig som utförare.

Ansvarsfördelningen vad gäller ny brukare av trygghetslarm

Tillfälligt trygghetslarm

Varje utförare ska ha tillgång till tillfälliga trygghetslarm i verksamheten. Larmen hämtas på trygghetsjouren. Larmen används i särskilda fall där behov av trygghetslarm snabbt behöver tillgodoses.
Ansvarsfördelningen vad gäller tillfälliga trygghetslarm

Regler vid tekniska fel och akuta situationer

Så fungerar trygghetslarm

Broschyr om trygghetslarm (PDF, 959 KB)

Läs mer om rutiner och instruktioner om trygghetslarm.

Återlämning av trygghetslarm

För återlämning av trygghetslarm kontaktar brukaren eller dess närstående dig som utförare. När larmet lämnas tillbaka ska även nyckel till bostaden återlämnas till brukaren eller dess närstående. Brukaren är ersättningsskyldig för ej återlämnade trygghetslarm eller trasiga larm eller larmklockor.
Ansvarsfördelningen vid avslut av larmbrukare

Besöksadress: Verkstadsgatan 3B, Uppsala, plan 3. Besök anmäls i receptionen.

Kontakta Trygghetsjouren (dygnet runt)

018-727 51 70

Larminstallatörer (vardagar 8.00-17.00)

018-727 65 28
018-727 96 19
018-727 96 20

Uppdaterad: