Beställa trygghetslarm

From 2021-03-22 så skickas beställningar för Trygghetslarm via beställningsformulär på webben. Det innebär att den fysiska blanketten som faxas till Trygghetsjouren tas bort.

Beroende på om det gäller en ny, avbeställning, övertagande eller byte av vårdigvare så går du som utförare in på respektive länk nedan.

Ny beställning

Avbeställning

Övertagande

Vårdgivarbyte

Uppdaterad: