Externa utförare och kommande system Lifecare

Det har kommit upp en del frågeställningar i och med att Uppsala kommun kommer att byta system från Siebel till Lifecare. Nedan har vi sammanställt svar på de tre vanligaste frågorna om vad som händer gällande de externa utförarna.

Fråga: Kommer vi som externa utförare få arbeta i samma system som de som jobbar inom kommunen?

Svar: Externa utförare kommer bara till viss del jobba i det kommande systemet Lifecare, till exempel ska beställningar tas emot och verkställas i Lifecare både av externa och interna utförare.
Däremot kommer externa utförare inte få möjlighet att använda journalmodulen i Lifecare, det gäller Hälso- och sjukvårdsjournal (HSL) och Social journal (SoL och LSS). Detta innebär att externa utförare själva måste ansvara för hur och var deras dokumentation sker.

Fråga: Kan man som extern utförare lämna Siebel innan nya systemet Lifecare är i bruk?

Svar: Nej, inte enligt nuvarande avtal (FFU) som externa utförare tecknat med berörd förvaltning. Förvaltningarna (OMF och ÄLF) genomför just nu en översyn av befintliga avtal för att avgöra när ett utträde kan ske tidigare än vad avtalet säger.

Fråga: Hur jobbar förvaltningarna med frågan och hur får vi mer information?

Svar: En gemensam arbetsgrupp (OMF, ÄLF) är tillsatt för att utreda konsekvenserna av detta beslut och hur detta ska hanteras framöver. Därför har vi i dagsläget inte mer information att ge. Vi uppdaterar denna sida med information så snart vi har något mer att delge.

Har du frågor om avtalen är du välkommen att kontakta respektive ansvarig förvaltning.

Uppdaterad: