Journal Club

Denna aktivitet är pausad för att utvecklas för att skapa en större tillgänglighet och flexibilitet för att nå upp till syftet. 

Cecilia Arving, med uppdrag som klinisk lektor inom ramen för enheten för kompetensutveckling, är samordnare för utveckling av verksamhet som syftar till att stärker den vetenskaplig kunskap eller så kallad evidensbaserad praktik inom hälso- och sjukvård

Du som är sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut och anmäler ditt intresse kommer att få ta del av de aktuella artiklarna och diskussionsfrågorna i god tid innan de planerade mötestillfällena.

Frågor

Har du frågor, funderingar, idéer om detta kontakta Cecilia Arving, klinisk lektor med uppdrag i enheten för kompetensutveckling

E-post: cecilia.arving@uppsala.se

Uppdaterad: