Kalendarium APL

I kalendariet finns aktuella datum för handledarutbildning. Här kommer du i framtiden även hitta datum för beställning av platser med mera som rör processen kring arbetsplatsförlagt lärande i Uppsala kommuns vård och omsorg.

Handledarutbildningar steg 1, 2021–2022 i Uppsala län

Förkunskaper: utbildad undersköterska, samt Skolverkets digitala handledarutbildning (cirka 5 timmar) som du hittar här:
Skolverkets webbaserade apl-handledarutbildning - Skolverket

Innehåll

  • Om Vård- och omsorgscollege (bjud in lokal ordförande eller processledare; tar ca en timme)
  • Rollen som handledare och pedagog
  • Kommunikation, reflektion och konflikthantering
  • Handledning, handledningsprocess och kunskapsutveckling
  • Gymnasieutbildningar och yrkesintroduktionsanställningar
  • Bedömning och utvärdering

 

 

Redaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: