Introduktionsutbildning i handledningsmetodik för fysioterapeuter/sjukgymnaster

Introduktionsutbildning i handledningsmetodik för fysioterapeuter/sjukgymnaster i framtidens hälso- och sjukvård.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår som en del av utbildningen i fysioterapeutprogrammet, och här är du som fysioterapeut/sjukgymnast viktig för att vi ska kunna utbilda för framtidens hälso- och sjukvård. Det kan ibland upplevas som en utmaning att handleda och därför är den här utbildning tänkt att ge ett stöd till dig som fysioterapeut/sjukgymnast för att kunna erbjuda en bra lärandemiljö för studenterna när de är hos er.

Utbildning omfattar två halvdagar och vänder sig främst till dig som ska handleda studenter och inte har gått en handledarutbildning tidigare.

Tid

Vi återkommer med nya datum.

Plats

Utbildningen genomförs digitalt. Du behöver ha en dator med kamera och mikrofon,

Kursinnehåll

  • Styrdokument inom universitetsutbildning
  • Information om och innehåll i Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet
  • Handledarrollen
  • Handledningsmodeller
  • Studentcentrerat lärande
  • Återkoppling och reflektion under VFU
  • Kursmål och bedömningar av student

Mer information

För mer information, kontakta: marie.sandstrom@uppsala.se eller emma.lundberg@uppsala.se

Faktagranskare

Emma Lundberg

Redaktör

Petra Fogelberg
Uppdaterad: