Handledarutbildning steg 2

I december ger vuxenutbildningen handledarutbildning steg 2 till vård och omsorgsförvaltningens medarbetare. Den här sidan innehåller information till dig som chef, som har medarbetare lämpliga för rollen.

Handledarutbldnng steg 2 ger rätt till studielön från Äldreomsorgslyftet. Läs mer om det här.

Vad ger utbildningen mina medarbetare?

Målet är att deltagarna får kunskaper så de kan:

  • Verka som valideringshandledare, lärlingshandledare och YH-handledare
  • Utvärdera och dokumentera sitt handledande arbete och dess resultat
  • Förstå kvalitetsarbetets betydelse inom vård och omsorg
  • Identifiera, planera, genomföra och utvärdera förbättringsarbeten gällande handledning.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till engagerade medarbetare med formell utbildning och erfarenhet inom vård och omsorg. De ska vara rekommenderade av den egna organisationen, det vill säga ha kollegornas förtroende och ha genomgått både Skolverkets webbaserade handledarutbildning, (inklusive modul 5, fördjupning mot lärling) och handledarutbildning steg 1.

Hur mycket tid tar utbildningen?

3 dagar, varav två dagar är lärarledda och en dag är eget arbete. Start i december 2022.

För att säkerställa kopplingen mellan utbildning och arbetsliv är det nödvändigt att ansvarig chef deltar i olika moment i undervisningen, beräkna sammanlagt en halv till en dag.

Nyttan för verksamheten?

Validering

Kompetens att bedöma medarbetare vid validering av kunskap och ta fram underlag för betygssättning.

Kan delvis ersätta APL

En förutsättning för att validera när den skyddade yrkestiteln för undersköterska träder i kraft (1 juli 2023).

Handledning

Ökad kunskap om att motivera och handleda övriga handledare/ombud.

Samordningsfunktion. Förberedda för att samverka med språkstödjarna.

Ständiga förbättringar

Driver och utvecklar aktiviteter kopplade till handledning som kunskapsutvecklande process inom vård och omsorg.

Förmåga att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera sitt arbete och resultat. Kunskap om kvalitetsarbetets betydelse inom vård och omsorg.

Intresserad?

Anmäl ditt intresse till huvudhandledare Lina Gatte.
E-post: lina.gatte-aschi@uppsala.se
telefon 018-726 11 68

 Länk till Vård- och omsorgscollege där du kan läsa mer om handledearutbildnig steg 2

Redaktör
Petra Fogelberg
Uppdaterad: