Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU genomförs inom kommunens verksamheter för vård och omsorg. Studenten får tillämpa sina teoretiska kunskaper genom att planera och utföra kliniska färdigheter, träna sin värderingsförmåga och sitt förhållningssätt utifrån respektive utbildnings mål.

Kommunens VFU-samordnare ansvarar för placering på VFU-platser inom kommunens verksamheter, enligt avtal med respektive utbildning.

Information till handledande sjuksköterskor

Här finns information från Uppsala universitet som riktar sig till dig som handledande sjuksköterska. Länken/sidan går till plattformen Studium som universitetet använder.

Där finner du bland annat VFU-riktlinjer för studenter vid sjuksköterskeprogrammet samt de olika terminernas studiehandledningar.

Det finns ytterligare två länkar på sidan som riktar sig till dig som handleder studenter i kommunal verksamhet. Där finns dokumentet "Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning", bedömningsinstrumentet AssCE, "Reflektion mellan sjuksköterska och termin 2 student varje eftermiddag" samt "Information till sjuksköterskor att delge undersköterskor VFU termin 2".

Länk till Studium OBS! Öppna (eller kopiera in) länken i webbläsaren Edge.

Drop-in frågestund för handledande sjuksköterskor

Under vårterminen 2021 kommer huvudhandledare för sjuksköterskeprogrammet att finnas tillgängliga via Teams, varje måndag kl 13-14. Det är ett komplement till att kontakta oss HHL direkt via e-post och ger möjlighet till att diskutera frågor eller oklarheter som rör handledning eller VFU-upplägg.

Klicka här för att delta i mötet.

Funktionsbrevlåda till huvudhandledare: VFUHuvudhandledare@uppsala.se

Information till handledande fysioterapeut/sjukgymnast

Här finns information från Uppsala universitet som riktar sig till dig som handledande fysioterapeut/sjukgymnast. Länken nedan går till fysioterapeutprogrammets sida i studentportalen.

Du finner bland annat VFU-riktlinjer för studenter samt bedömningskriterier och information om handledardagar.

Det finns ytterligare en länk på sidan som riktar sig till dig som handleder studenter i kommunal verksamhet, "Etiska regler för fysioterapeuter", se nedan under "Mer information".

Studentportalen - Fysioterapeutprogrammet

Drop-in frågestund för handledande fysioterapeut/sjukgymnast

Under vårterminen 2021 kommer huvudhandledare (HHL) och klinisk adjunkt för fysioterapeutprogrammet att finnas tillgängliga via Teams, måndagar kl 13-14 under VFU-perioden i Fysioterapi IVa. Det är ett komplement till att ta kontakt via e-post och ger möjlighet till att diskutera frågor eller oklarheter som rör handledning eller VFU-upplägg.

Teams-länk för deltagande i mötet kommer att skickas till handledarna inför VFU-perioden.

Funktionsbrevlåda till huvudhandledare: VFUHuvudhandledare@uppsala.se

Kalendarium med evenemang och informationsträffar

Enheten för kompetensutveckling anordnar en mängd evenemang och informationsträffar under året. Här hittar du även terminens planering gällande studenter.

Utbildningsprogram med VFU

VFU erbjuds i samband med följande universitetskurser/program

Sjuksköterskeprogrammet

 • Hälsa och förebyggande hälsa, termin 2
 • Verksamhetsförlagd utbildning, valbar inriktning, termin 5
 • Komplexa vårdsituationer, termin 6

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot distriktssköterska

 • Omvårdnad och folkhälsa med inriktning mot vuxna och äldre inom öppen hälso- och sjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot diabetesvård:

 • Diabetes och äldre

Fysioterapeutprogrammet

 • Akuta- och subakuta tillstånd, termin 3
 • Rehabilitering och habilitering, termin 4
 • Valbar VFU, termin 6

Vid övriga program

 • Termin 1 vid Farmaceutprogrammet
 • Termin 4 vid Läkarprogrammet
 • Termin 5 vid Socionomprogrammet

Bli handledare

Universitetets handledarutbildning, 3 hp

Uppsala universitet erbjuder en utbildning i grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning inom vårdsektorn.

Utbildningens omfattning: 3 högskolepoäng.

Behörighet: Arbetsterapeut-, audionom-, biomedicinsk analytiker-, dietist-, fysioterapeut-/sjukgymnast-, logoped-, läkar-, psykolog-, röntgensjuksköterske-, sjuksköterske- eller socionomexamen.

Anmäl dig till universitetets handledarutbildning (3 hp) på uu.se

Universitetets handledarutbildning, 7,5 hp

Uppsala universitet erbjuder en utbildning i handledningsmetodik.

Utbildningens omfattning: 7,5 högskolepoäng.

Behörighet: Arbetsterapeut-, audionom-, biomedicinsk analytiker-, dietist-, fysioterapeut/sjukgymnast-, logoped-, läkar-, psykolog-, röntgensjuksköterske-, sjuksköterske- eller socionomexamen.

Anmäl dig till universitetets handledarutbildning (7,5 hp) på uu.se

Kommunens handledarutbildning

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter och chefer inom äldreomsorg som handleder studenter inom sjuksköterske- och specialistsköterskeprogrammen samt inom fysioterapeutprogrammet.

Anmäl dig till kommunens handledarutbildning för sjuksköterskor

Anmäl dig till kommunens handledarutbildning för fysioterapeuter/sjukgymnaster

Kalendarium

Enheten för VFU och APL anordnar en mängd evenemang och informationsträffar under året.

Kalendarium med evenemang och informationsträffar

Mer information

Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning på swenurse.se

Etiska regler

Enheten för kompetensutveckling

Kontaktuppgifter

VFU-samordnare

Mara Edling Rivera, telefon 018-727 86 63, e-post: mara.edling-rivera@uppsala.se

Huvudhandledare VFU

Funktionsmail: VFUHuvudhandledare@uppsala.se

Sjuksköterskeprogrammen

Catrin Eriksson, telefon 018-727 65 03, e-post: catrin.eriksson2@uppsala.se

Hanna Cuevas, telefon 018-727 87 66, e-post: hanna.cuevas@uppsala.se

Jeanette Andersson, telefon 018-727 86 23, e-post: jeanette.andersson@uppsala.se

Fysioterapeutprogrammet

Emma Lundberg, telefon 018-727 56 97, e-post: emma.lundberg@uppsala.se

Lärare från Uppsala universitet som arbetar del av tjänst inom Uppsala kommun

Kliniska adjunkter

Lena Hedlund, telefon 018-727 86 69, e-post: lena.hedlund2@uppsala.se

Rita Baumgartner, telefon 018-7270933, e-post: rita.baumgartner@uppsala.se 

Marie Sandström, telefon 018-727 59 92, e-post: marie.sandstrom@uppsala.se

Klinisk Lektor

Cecilia Arving, telefon 018-727 86 97, e-post: cecilia.arving@uppsala.se

Uppdaterad: