Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU genomförs inom kommunens verksamheter för vård och omsorg. Studenten får tillämpa sina teoretiska kunskaper genom att planera och utföra kliniska färdigheter, träna sin värderingsförmåga och sitt förhållningssätt utifrån respektive utbildnings mål.

Kommunens VFU-samordnare ansvarar för placering på VFU-platser inom kommunens verksamheter, enligt avtal med respektive utbildning.

Utbildningsprogram med VFU

VFU erbjuds i samband med följande universitetskurser/program

Sjuksköterskeprogrammet

 • Hälsa och förebyggande hälsa, termin 2
 • Verksamhetsförlagd utbildning, valbar inriktning, termin 5
 • Komplexa vårdsituationer, termin 6

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot distriktssköterska

 • Omvårdnad och folkhälsa med inriktning mot vuxna och äldre inom öppen hälso- och sjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot diabetesvård:

 • Diabetes och äldre

Fysioterapeutprogrammet

 • Akuta- och subakuta tillstånd, termin 3
 • Rehabilitering och habilitering, termin 4
 • Valbar VFU, termin 6

Vid övriga program

 • Termin 1 vid Farmaceutprogrammet
 • Termin 4 vid Läkarprogrammet
 • Termin 5 vid Socionomprogrammet

Bli handledare

Universitetets handledarutbildning, 3 hp

Uppsala universitet erbjuder en utbildning i grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning inom vårdsektorn.

Utbildningens omfattning: 3 högskolepoäng.

Behörighet: Arbetsterapeut-, audionom-, biomedicinsk analytiker-, dietist-, fysioterapeut-/sjukgymnast-, logoped-, läkar-, psykolog-, röntgensjuksköterske-, sjuksköterske- eller socionomexamen.

Anmäl dig till universitetets handledarutbildning (3 hp) på uu.se

Universitetets handledarutbildning, 7,5 hp

Uppsala universitet erbjuder en utbildning i handledningsmetodik.

Utbildningens omfattning: 7,5 högskolepoäng.

Behörighet: Arbetsterapeut-, audionom-, biomedicinsk analytiker-, dietist-, fysioterapeut/sjukgymnast-, logoped-, läkar-, psykolog-, röntgensjuksköterske-, sjuksköterske- eller socionomexamen.

Anmäl dig till universitetets handledarutbildning (7,5 hp) på uu.se

Kommunens handledarutbildning

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter och chefer inom äldreomsorg som handleder studenter inom sjuksköterske- och specialistsköterskeprogrammen samt inom fysioterapeutprogrammet.

Anmäl dig till kommunens handledarutbildning för sjuksköterskor

Anmäl dig till kommunens handledarutbildning för fysioterapeuter/sjukgymnaster

Kalendarium

Enheten för VFU och APL anordnar en mängd evenemang och informationsträffar under året.

Kalendarium med evenemang och informationsträffar

Mer information

Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning på swenurse.se

Etiska regler för fysioterapeuter (PDF, 56 KB)

Enheten för kompetensutveckling

Kontaktuppgifter

VFU-samordnare

Mara Edling Rivera, telefon 018-727 86 63, e-post: mara.edling-rivera@uppsala.se

Huvudhandledare VFU

Funktionsmail: VFUHuvudhandledare@uppsala.se

Sjuksköterskeprogrammen

Catrin Eriksson, telefon 018-727 65 03, e-post: catrin.eriksson2@uppsala.se

Hanna Cuevas, telefon 018-727 87 66, e-post: hanna.cuevas@uppsala.se

Jeanette Andersson, telefon 018-727 86 23, e-post: mailto:e-post jeanette.andersson@uppsala.se

Fysioterapeutprogrammet

Emma Lundberg, telefon 018-727 56 97, e-post: emma.lundberg@uppsala.se

Lärare från Uppsala universitet som arbetar del av tjänst inom Uppsala kommun

Kliniska adjunkter

Lena Hedlund, telefon 018-727 86 69, e-post: lena.hedlund2@uppsala.se

Rita Baumgartner, telefon 018-7270933, e-post: rita.baumgartner@uppsala.se 

Marie Sandström, telefon 018-727 59 92, e-post: marie.sandstrom@uppsala.se

Klinisk Lektor

Cecilia Arving, telefon 018-727 86 97, e-post: cecilia.arving@uppsala.se

Uppdaterad: