Kalendarium för handledare VFU

2021

Under vårterminen kommer huvudhandledare och adjunkter vid sjuksköterskeprogrammet att finnas tillgängliga för frågor rörande VFU på veckovisa drop-in-tider måndagar kl 13.00

Klicka här för att delta i mötet.

Januari

18 jan – Terminsstart studenter Uppsala universitet.

19 jan – Genomgång och frågestund för handledande sjuksköterskor av T6-studenter vid sjuksköterskeprogrammet. Träffen sker via Teams, länk skickas till anmälda deltagare ett par dagar före träffen. Anmäl dig senast 11 januari till: VFUHuvudhandledare@uppsala.se

25 jan – Introduktion av VFU för T6-studenter sjuksköterskeprogrammet, VFU-period 1:1

Februari

1 feb – Introduktion av VFU för T6-studenter sjuksköterskeprogrammet, VFU-period 1:2

10 och 11 feb – Genomgång och frågestund för handledande sjuksköterskor av T2-studenter vid sjuksköterskeprogrammet. Träffen sker via Teams, länk skickas till anmälda deltagare ett par dagar före träffen. Anmäl dig senast 8 februari till: VFUHuvudhandledare@uppsala.se

10 feb – Handledardag för handledande fysioterapeuter/sjukgymnaster T3. Träffen hålls av universitetet och sker via zoom. Tid ej bestämd i dagsläget.

17 och 18 februari – Genomgång och frågestund för undersköterskor som guidar T2-studenter vid sjuksköterskeprogrammet. Träffen sker via Teams, länk skickas till anmälda deltagare ett par dagar före träffen. Anmäl dig senast 15 februari till: VFUHuvudhandledare@uppsala.se

22 feb – Introduktion av VFU för T2-studenter sjuksköterskeprogrammet, VFU-period 1

22 feb – Start VFU för fysioterapeutstudenter T3

22 feb – Studentintroduktion för fysioterapeutstudenter T3 tillsammans med huvudhandledare. Via teams kl 8,15 - 9,30.

26 feb – Handledning i omvårdnadsprocessen för T2 studenter sjuksköterskeprogrammet

Mars

1 mars – Introduktion av VFU för T6-studenter sjuksköterskeprogrammet, VFU-period 2:1

4 och 5 mars – Handledning i omvårdnadsprocessen för T2 studenter sjuksköterskeprogrammet

8 mars – Introduktion av VFU för T6-studenter sjuksköterskeprogrammet, VFU-period 2:2

18 mars – Handledardag för handledande fysioterapeuter/sjukgymnaster T4. Kl 8,30 - 12. Träffen hålls av universitetet och sker troligtvis via zoom.

19 mars – Lilla handledardagen för handledande fysioterapeuter/sjukgymnaster T4 om pedagogik. Kl 13 - 15. Träffen hålls av universitetet och sker troligtvis via zoom.

29 mars – Introduktion av VFU för T2-studenter sjuksköterskeprogrammet, VFU-period 2

29 mars – Start VFU för fysioterapeutstudenter T4

29 mars – Studentintroduktion för fysioterapeutstudenter T4 tillsammans med huvudhandledare och kliniskt adjunkt. Via teams kl 8,15 - 9,45.

April

6 april – Introduktion av VFU för T6-studenter sjuksköterskeprogrammet, VFU-period 3:1

7 april – Handledning i omvårdnadsprocessen för T2 studenter sjuksköterskeprogrammet

9 april – Handledning i omvårdnadsprocessen för T2 studenter sjuksköterskeprogrammet

12 april – Introduktion av VFU för T6-studenter sjuksköterskeprogrammet, VFU-period 3:2

Maj

17 maj – VFU-start för DSK-studenter vid specialistsjuksköterskeprogrammet

19 maj – uppföljande handledarträff för vårterminens handledande fysioterapeuter/ sjukgymnaster, via teams kl 13 - 14.45

Uppdaterad: