Ansök om kvalitetspriset

Här ansöker ni om kvalitetspriset. Ta chansen att lyfta fram ert framgångsrika arbete och samtidigt skapa ett lärande och utvecklas i ert kvalitetsarbete genom att skicka in en ansökan. Sista dag för ansökan till kvalitetspriset 2023 är den 31 mars.

Ansök via e-post

Ladda ned Ansökan om kvalitetspriset 2023 och fyll i de efterfrågade uppgifterna. Skicka ansökan per e-post till koordinator för kvalitet och planering, Jenny Nilsson

Ansökan om kvalitetspriset 2023 (DOCX, 382 KB)

Det är också möjligt att bifoga ytterligare dokumentation till ansökan. Vilken dokumentation detta är och vad den innehåller ska i så fall anges i ansökan.

Vad som efterfrågas i ansökan och hur ansökningarna bedöms

Tips inför ansökan (PDF, 149 KB)

Stöd med ansökan

Är du intresserad av att nominera din verksamhet och vill veta mer? Hör gärna av dig till oss på mejl verksamhetsutvecklingklk@uppsala.se.

Förtydliganden

  • Det är inte tillräckligt att ha genomfört ett lyckat projekt för att få kvalitetspriset. Kriterierna är utformade för verksamheten som helhet.
  • Använd inga förkortningar i ansökan.
  • Med att arbeta på uppdrag av kommunen avses att det är en verksamhet som är upphandlad (till exempel privata utförare inom äldrevård) eller finansieras med lagstadgade bidrag (till exempel fristående skolor).
  • Priset delas inte ut till verksamheter, till exempel föreningar, som får bidrag av kommunen för att bedriva verksamhet som kommunen inte beställt.
Uppdaterad: