Ansök om kvalitetspriset

Här ansöker du om kvalitetspriset.

Ansök via e-post

Ladda ned Ansökan om kvalitetspriset 2022 och fyll i de efterfrågade uppgifterna. Skicka ansökan per e-post till emma.dahlstrom@uppsala.se

Ansökan om kvalitetspriset 2022 (DOCX, 372 KB)

Det är också möjligt att bifoga ytterligare dokumentation till ansökan. Vilken dokumentation detta är och vad den innehåller ska i så fall anges i ansökan.

Vad som efterfrågas i ansökan och hur ansökningarna bedöms

Stöd för ansökan

Är du intresserad av att nominera din verksamhet och vill veta mer? Välkommen att anmäla dig till en
informationsträff 14 februari 15.30-16.15
På träffen presenteras delarna i mallen för ansökan och vi berättar om bedömningsprocessen. Träffen genomförs digitalt via Teams 

Anmäl dig till träffen här

Sätt upp en affisch

Hjälp gärna till att sprida informationen om möjligeten att söka kvalitetspriset 2022. Skriv ut en affisch och sätt upp på din arbetsplats.

Affisch kvalitetspris 2022 (PDF, 76 KB)

Förtydliganden

  • Det är inte tillräckligt att ha genomfört ett lyckat projekt för att få kvalitetspriset. Kriterierna är utformade för verksamheten som helhet.
  • Använd inga förkortningar i ansökan.
  • Med att arbeta på uppdrag av kommunen avses att det är en verksamhet som är upphandlad (till exempel privata utförare inom äldrevård) eller finansieras med lagstadgade bidrag (till exempel fristående skolor).
  • Priset delas inte ut till verksamheter, till exempel föreningar, som får bidrag av kommunen för att bedriva verksamhet som kommunen inte beställt.
Uppdaterad: