Information om coronavirus

Risken för smittspridning av coronaviruset bedöms som mycket hög i Sverige.

I samverkan med bland andra Region Uppsala och Länsstyrelsen, följer kommunen utvecklingen och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter ger.

De här sidorna samlar information och uppdateras löpande.

Skärpta rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Den 1 april skärpte Folkhälsomyndigheten sina råd och rekommendationer när det gäller covid-19. Enligt deras föreskrifter ska alla verksamheter säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning och öka den sociala distanseringen.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 på folkhalsomyndigheten.se

Begränsa sociala kontakter

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning i Sverige som mycket hög och uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Stanna hemma om du har symtom

Extra viktigt är det att människor som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör även undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig genomföra besök om man har luftvägssymtom.

Kontakta Vårdguiden, 1177 om du har feber och luftvägssymtom

Du som arbetar inom vård och omsorg är det extra viktigt att du inte går till jobbet om du får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör även undvika onödiga besök på äldreboenden och gruppbostäder och aldrig genomföra besök om de har luftvägssymtom.

Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län

Alla som arbetar inom vård- och omsorgsverksamheter i Uppsala län ska följa Region Uppsalas hygienrutiner. Rutinerna kan komma att uppdateras. Vid frågor, vänd dig till medicinska ansvarig för din verksamhet.

Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län på Region Uppsalas webbplats

Munskydd rekomenderas i samband med färdtjänst

Region Uppsalas smittskyddsläkare rekommenderar användning av munskydd inom färdtjänst. Bakgrunden är att Folkhälsomyndigheten rekommenderar, från och med den 7 januari 2021, munskydd i rusningstid inom kollektivtrafiken.

Smittskyddsläkaren föreslår att man utfärdar en stark rekommendation om munskydd till chaufförer i färdtjänst. Det är också önskvärt att passagerare i färdtjänsten använder munskydd, men kan inte vara något tvång. Detta för att färdtjänsten och sjukresor till viss del båda transporterar äldre personer.

För informationsspridning till brukare inom vård- och omsorg har kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterskor tagit fram ett informationsblad.

Läs informationsbladet här. (PDF, 57 KB)

Information från ansvariga myndigheter

Om du har allmänna frågor om corona, hur myndigheterna hanterar situationen och känner oro, ring 113 13.

Vanliga frågor och svar

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanliga frågor och svar i förhållande till coronaviruset.

Vanliga frågor och svar på folkhalsomyndigheten.se

Webbutbildningar

Socialstyrelsen har satt samman information och webbutbildningar riktade till vård och omsorgspersonal.

Utbildningar och material ger vägledning i arbetet med att förhindra smittspridning av covid-19 på socialstyrelsen.se

Information till allmänheten på flera språk

På uppsala.se ger vi information till allmänheten. Här finns information på flera språk.

Information om coronaviruset på flera språk, uppsala.se

Följ utvecklingen i nationella kanaler

Utvecklingen av coronaviruset, folkhalsomyndigheten.se

Utvecklingen av coronaviruset,  krisinformation.se

Utvecklingen av coronaviruset, 1177.se

Mer information

Region Uppsala - samverkansinformation gällande covid-19 på regionuppsala.se

Socialstyrelsens samlade information och stöd gällande covid-19 på socialstyrelsen.se