Allmänna råd

Samma råd som vid alla förkylningar och influensasjukdomar gäller:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk för att hindra smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk.

Inom våra vård- och omsorgsverksamheter är det särskilt viktigt att vi även följer Hygienrutiner inom kommunal vård.

Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län på regionuppsalas webbplats

Kontakta Vårdguiden, 1177

Du som har rest i områden där coronaviruset sprids ska vara uppmärksamma på något av symtomen hosta, andningssvårigheter eller feber.

Vid uppvisande av sådana symtom ska du inte bege dig direkt till en vårdmottagning. I stället ska du stanna hemma och kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177 för att få information om vart du ska vända dig.

Affisch om god handhygien

Affisch om god handhygien från Folhälsomyndigheten och Socialstyrelsen (PDF, 175 KB) 

Uppdaterad: