Information om covid-19

Här kan du ta del av nyheter och anpassningar som påverkar verksamheterna på grund av lägesförändringar i smittspridning av covid-19.

1 juli - åter munskydd i äldreomsorgen

På grund av ökad smittspridning av covid-19 i samhället återinför Uppsala kommun munskydd inom äldreomsorgen från och med 1 juli 2022.

Det innebär att alla som jobbar inom våra verksamheter för äldre, särskilt boende, hemsjukvården och hemtjänsten ska använda munskydd vid brukarkontakt när det inte går att hålla två meters avstånd. Samma restriktioner gäller för alla inom kommunen som möter äldre och sköra personer. De ökade restriktionerna är ett samverkansbeslut mellan Region Uppsala och kommunerna inom Uppsala län.

Alla verksamheter som berörs av beslutet ska vid alla entréer informera besökare om rekommendationen att använda munskydd i de gemensamma lokalerna.

Påminn varandra om god hygien

Vi som om arbetar inom vård- och omsorg arbetar för att hålla god hygien i mötet med människor och vid hantering av tvätt, städ och livsmedel. 

Alla avdelningar och verksamheter arbetar för bra och fungerande arbetssätt för att lyckas inom just sina expertisområden. Hjälps åt och påminna varandra. Inte minst under semesterperioder då vi har många vikarier. Tillsammans klarar vi allt!

Tips på läsning:

Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län (regionuppsala.se)

Stöd och information för ny personal i äldre- och funktionshinderomsorgen, (Socialstyrelsen)

Skärpta krav på att förebygga smittspridning i omsorgen (Socialstyrelsen)

Uppdaterad: