Information till utförare av daglig verksamhet

Risken för smittspridning av coronaviruset (covid-19) bedöms som mycket hög i Sverige. Det påverkar även arbetet inom daglig verksamhet. Därför har omsorgsnämnden beslutat att tillfälligt pausa de dagliga verksamheterna som bedrivs i Uppsala kommuns egen regi och där majoriteten av deltagarna bor på gruppbostad enligt LSS. Det gäller knappt hälften av totalt 80 dagliga verksamheter. Beslutet gäller till och med söndag 16 maj, men kan komma att förlängas. Berörda är informerade.

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Region Uppsalas råd och rekommendationer under covid-19. Enligt deras föreskrifter ska alla verksamheter säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning och öka den sociala distanseringen.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 på folkhalsomyndigheten.se

Anpassade lösningar

Folkhälsomyndighetens föreskrifter innebär att du som bedriver daglig verksamhet kan behöva hitta alternativa sätt och lösningar att verkställa beslut om insatsen daglig verksamhet enligt LSS. Det kan handla om att utföra daglig verksamhet genom att

  • deltagaren deltar på distans
  • inte genomföra arbetsuppgifter och aktiviteter som innebär sociala nära kontakter
  • ha fler aktiviteter utomhus utan nära fysisk kontakt med andra människor
  • hitta andra individuella lösningar utifrån brukarens behov och möjlighet.

Information och dialog

Ett gott samarbete skapar bättre förutsättningar för alla berörda, särskilt vid förändringar. Omsorgsförvaltningen vill därför uppmana er till tydlig information och dialog med brukare, berörda gruppbostäder, anhöriga och företrädare när det gäller de anpassningar och lösningar som ni kommer ta i era verksamheter.

Habiliteringsersättning vid frånvaro kopplad till coronaviruset

Omsorgsnämnden vill inte att deltagare ska påverkas ekonomiskt om de blir sjuka eller tar sitt ansvar och stannar hemma. Omsorgsnämnden har därför beslutat att deltagare inom daglig verksamhet får behålla sin habiliteringsersättning även om de är hemma på grund av sjukdom eller för att skydda sig mot smitta. Beslutet fattades för att minska risker för smittspridning av coronaviruset. Detta gäller till och med 30 juni 2021.

Förlängning av habiliteringsersättning vid sjukdom eller vid avbrott av verkställighet på uppsala.se

Frågor och svar

Om du inte hittar den information du söker på denna sida kan du titta under Frågor och svar. Där lägger vi ut de frågor vi fått från er externa leverantörer och svaret på dem.

Frågor och svar kring coronaviruset

Mer information

Observera att informationen uppdateras löpand på samtliga sidor.

Hygienrutiner i kommunal vård på Region Uppsalas webbplats

Information till omsorgsnämndens utförare om coronapandemin

Allmän information om coronaviruset på uppsala.se

Vi följer Folkhälsomyndighetens och Region Uppsalas råd och rekommendationer under covid-19

Uppdaterad: