Information till omsorgsnämndens utförare om covid 19

Uppsala kommun följer Folkhälsomyndighetens, Region Uppsalas smittskyddsenhet och andra myndigheters rekommendationer.

Vissa verksamheter har kvar vissa restriktioner.

Daglig verksamhet och ledsagarservice

Verksamheterna går nu succesivt tillbaka till normalläge i enlighet med gällande restriktioner. Varje verksamhet behöver riskbedöma och ha kontakt med brukarna för att se till att det fungerar för varje brukare.

Den anpassade delen av daglig verksamhet kommer som senast att gälla fram till 31 december 2021.

Ni som tidigare har anpassat er ledsagning ska nu återgå till att utföra insatserna utifrån biståndsbeslutet. Beslutet gäller från och med 25 oktober 2021.

God vårdhygien för att hindra smitta

Att följa basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att hindra smittspridning av coronavirus och för övriga smittor. Om du är intresserad av att läsa mer om hygienrutiner i kommunal vård kan du läsa dem i skriften Vårdhygien. Observera att informationen uppdateras löpande.

Vårdhygien - Hygienrutiner inom kommunal vård, Uppsala län på Region Uppsalas webbplats 

Uppdaterad: