Region Uppsalas forskningsstudie om covid-19

Det är frivilligt att delta i studien, provtagning bör därför genomföras utanför arbetstid.

Samtycke

Genom att lämna blodprov samtycker du till att resultaten presenteras vetenskapligt. Att du deltar i studien innebär att deltagande forskare får tillgång till ditt provsvar och information i remissen, men inte tillgång till din journal i övrigt.

Provsvar

Du kommer själv att kunna ta del av ditt provsvar när analysen är klar genom att logga in i journaltjänsten på 1177.se. Provsvar beräknas finnas tillgängligt inom en vecka.

Du läser själv ditt provsvar genom att logga in på din journal via 1177.se. För att logga in på din journal behöver du ha tillgång till Bank-ID. Du kommer inte att få provsvar på annat sätt än genom att själv kontrollera det.

1177 Vårdguiden på 1177.se

Instruktioner för att skaffa Bank-id på www.bankid.com

Viktigt! Oavsett resultatet av ditt provsvar ska du som anställd inom en vård och omsorgsverksamhet fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Region Uppsalas rutiner vad gäller basal hygien och skyddsutrustning mot covid-19.

Hur går studien till?

Du medverkar genom att lämna ett blodprov (max 10 ml) via din vårdcentral eller via andra enheter inom Region Uppsala.

Viktigt att tänka på

  • Du ska ta med detta dokument, legitimation och tjänstelegitimation (alternativt intyg om anställning från närmaste chef) till provtagningen.
  • Du ska inte ha haft några luftvägssymtom eller feber de senaste sju dagarna.
  • I samband med provtagningen ska du besvara några korta frågor om din arbetsplats och om du haft symtom.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Region Uppsala bedömer riskerna med att delta i studien som väldigt små. Viss smärta kan uppstå vid provtagning.

Mer information

Antikroppstest för covid-19 (PDF, 2 MB)

Uppdaterad: