Omsorgspriset 2021

Arbetar du med någon som bidrar till att deltagare, brukare eller klienter får ökad delaktighet, god livskvalitet och ett självständigt liv? Nomineringsperioden för 2021 är stängd.

Arbetsmarknadsnämnden, omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden delar ut omsorgspriset till personer som har gjort skillnad i sitt arbete. Genom att lyfta framgångsrika exempel vill kommunen stärka yrkesstoltheten och inspirera till innovation och utveckling.

De som blir nominerade ska ha hjälpt någon att nå drömmar och peppat till bättre hälsa och högre livskvalitet.

Omsorgspriset kan gå till personer som arbetar i en verksamhet som drivs av kommunen i egen regi eller av en extern utförare. Totalt är det fyra priser, ett pris från varje nämnd. Priset är äran och 10 000 kronor. Omsorgspriset delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni.

Vem vill du nominera?

Jobbar du med eller känner du någon som du vill nominera till omsorgspriset? Motivera varför du anser att en eller flera av dina kollegor förtjänar att vinna omsorgspriset 2021. Beskriv vad kollegan har gjort i sin yrkesroll för att bidra till att de som vi är till för har fått ett bättre liv.

Läs om omsorgspriset och nominera på uppsala.se.

Hjälp till att sprida information om omsorgspriset

Hjälp gärna till med att sprida information om omsorgspriset genom att sätta upp affischer och visa information på bildskärm om ni har en sådan i verksamheten. För dem som inte vill nominera via webbformuläret finns också en nomineringsblankett för utskrift.

Ladda ner affisch (PDF, 1 MB)

Ladda ner bildskärmsbild

Ladda ner nomineringsblankett (PDF, 380 KB)

Tack för din nominering

Nomineringsperioden för 2021 är stängd. Arbetsgrupperna på respektive förvaltning går igenom ansökningarna och lämnar över till nämndens jury. Senast 27 april ska varje jury ha utsett sin vinnare.
Läs om omsorgspriset på uppsala.se

Om du vill ta del av de uppgifter som vi har sparat om dig kan du begära ett registerutdrag. Du har rätt att få uppgifterna inom 30 dagar. 
Läs om dina rättigheter som uppgiftslämnare.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.

För mer information

Frida Högberg, utvecklingsledare ÄLF, E-post
Emma Torgalsböen, projektledare AMF, E-post
Karin Ericsson, samordnare SCF, E-post

Uppdaterad: