Ansvarsfördelning Tillfälligt trygghetslarm

Varje utförare ska ha tillgång till Tillfälliga trygghetslarm i verksamheten. Larmen hämtas på trygghetsjouren. Dessa används i särskilda fall där behov av trygghetslarm snabbt behöver tillgodoses. Tillfälligt trygghetslarm är inte avsedda som en temporär lösning innan ett stationärt larm är installerat.

Myndighetens ansvar

Myndigheten ansvarar för att, vid behov, göra muntlig beställning av Tillfälligt trygghetslarm direkt till utförare utan föregående biståndsbeslut. Den muntliga beställningen inkommer från biståndshandläggare vid avdelningen Myndighet.

Utförarens ansvar

Utförare ansvarar för att ha tillgång till Tillfälligt trygghetslarm i verksamheten.

Utförarens enhetschef/verksamhetschef eller ansvarig sjuksköterska ansvarar för att ta beslut om installation av Tillfälligt trygghetslarm med eller utan föregående dialog med biståndshandläggare/trygghetsjour.

Utförare ansvarar för att installera Tillfälligt trygghetslarm hos den enskilde, med eller utan föregående dialog med biståndshandläggare/trygghetsjour. Installation ska ske inom 24 timmar om/när behov uppstår. Utförare ansvarar för att meddela trygghetsjouren och biståndshandläggare i samband med installation av Tillfälligt trygghetslarm.

Trygghetsjourens ansvar

Trygghetsjouren ansvarar för, att efter information inkommit om att installation av Tillfälligt trygghetslarm skett, genomföra hembesök hos den enskilde för att installera ett stationärt trygghetslarm och därefter följa larmkedjan.

Uppdaterad: