Ny beställning

Beställning trygghetslarm

Det krävs ett beviljat beslut/beställning om trygghetslarm av biståndshandläggare. Kontrollera det innan du skickar in formuläret. Det kan du se i Lifecare.
Innan du skickar beställningen ska brukaren ha lämnat ut nyckel till dig som vårdgivare.
Två larmklockor innebär två beslut. Om en person i hushållet utan beslut vill ha en larmklocka för att hjälpa den andre att larma så får denne använda dosan istället för egen klocka.

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Nedsatt funktion
Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: