Övertagande

Övertagande av trygghetslarm

Övertagande av trygghetslarm kan endast ske mellan personer inom samma hushåll.

Du som vårdgivare måste vid detta tillfälle se om den andre personen i hushållet har ett beslut. Om inte, så behöver personen ansöka om trygghetslarm på myndigheten. Det kan du som vårdgivare vara behjälplig med om brukaren önskar.

Om den andre personen har ett beslut så görs en avbeställning på befintlig larmbrukare och ny beställning på den nya i hushållet. I kommentarsfältet uppges larmnummer och information om att personen övertar larm från person i samma hushåll.

Två larmklockor innebär två beslut. Om en person i hushållet utan beslut vill ha en larmklocka för att hjälpa den andre att larma så får denne använda dosan istället för egen klocka.

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: